Kurumsal

Hakkımızda

Savunma sanayi alanında küresel rekabet gücüne ulaşma hedefinde olan KANAT SAVUNMA A.Ş , 2009 yılında kurulmuş ve sektöründe global lider markalar ile başarılı anlaşmalara imza atarak, ülkemiz savunma sanayisinde önemli bir yer edinmiştir. Başta devlet kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektörün de ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün gamı ile ülke menfaati odaklı stratejik başarı haritasını oluşturmuştur.

Başarısını kurulduğu tarihten itibaren müşteri odaklı, dinamik ve profesyonel kadrosu ile modern pazar yaklaşımına borçlu olan KANAT SAVUNMA A.Ş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Güvenlik Güçlerine; en yeni ve ileri teknoloji ile hizmet sağlamış olmasını, başarı ile tamamladığı projeleri sayesinde tescillemiştir.

Özel sektöre ait ihtiyaçların hızla artmakta ve gelişmekte olduğunun farkındalığı ile birlikte sosyal sorumluluğunu da taşıyan firmamız, bankalardan özel çevirili alanlara, halkın yoğun şekilde bulunduğu mekanlara kadar, koruma-izleme-korunma-denetleme- güvenlik ve kayıt altına alma gibi duyarlı konularda da hizmet vermeye devam etmektedir.

Misyonumuz gereği; Ülkemiz savunması ve savunma sanayi için en üst düzeyde milli katkı ile teknoloji odaklı hizmet ve çözümler üreterek dışa bağımlılığı asgari düzeye indirmek, Güvenlik güçlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine Mekatronik ve Yazılım ağırlıklı teknolojilere dayalı faydalı ürünler kazandırmak için AR-GE alt yapısını oluşturmuş ve milli gelirle ile üretilmiş ürünler sayesinde ülke ekonomisine global bazda katkı sağlamak ve ülkemizi faaliyet alanımızda rekabetçi konuma taşıyabilmek için çalışmalarına hız vermiştir.

Bu bağlamda ODTÜ Teknokent ve Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent’te yerleşik AR-GE Departmanları ile başlatmış olduğu çalışmalarda yazılım ağırlıklı yeni teknolojiler üreterek ülke ekonomisine ve savunma sanayisine katkıda bulunmaktadır.

Firmamız bilime ve bilgiye verdiği önem neticesinde gerçekleştirmiş olduğu Ar-Ge çalışmaları için Ulusal ve Uluslararası bazda alanlarında öncü olan Üniversite ve Akademisyenler ile işbirliği yapmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan prototip ürünlerimizin fabrikasyonunu yapmak amacı ile kurulan üretim parkurumuz faaliyete geçirilmiştir.

Savunma sanayi sektöründe bütünleştirici rol oynayarak, nitelikli insan gücü kullanıp, özgün ürünlerle milli çözümlerüreterek küresel rekabet gücüne ulaşmış lider firma olmak.

Ülkemiz savunması ve savunma sanayi için en üst düzeyde milli katkı ile teknoloji odaklı hizmet ve çözümler üreterek dışa bağımlılığı asgari düzeye indirmek, Güvenlik güçlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine Mekatronik ve Yazılım ağırlıklı teknolojilere dayalı faydalı ürünler kazandırmaktır.

Faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda yasal mevzuatlar çerçevesinde; işlerin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda,standartlarda yapılmasını sağlamak, personelin sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

İnsan Kaynakları Politikamız


Savunma Sanayi sektöründe küresel rekabet gücüne ulaşmış olmayı hedef alan KANAT SAVUNMA A.Ş , personeline ve personelinin beyin gücüne değer vererek değişimlere açık, global bir şirket olma yolunda, doğru insan kaynağıyla teknolojisini sürekli geliştirerek entelektüel sermayesini verimli kılmayı prensip edinmiştir.

Şirket başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve KANAT SAVUNMA A.Ş nin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.

Bu kapsamda insan kaynakları politikası hedeflerimiz;

• Güçlü bir kurum kültürü oluşturmak

• Çalışanlarımızın motivasyonunu ve kurum kültürüne bağlılıklarını ön planda tutmak

• Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek

• Çalışanlarımızın eğitimlerini ve kendilerini geliştirmelerini önemsemek

• En iyi etki için kaynakları organize etmek

• Kaynaklardaki ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek

• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak

• Şeffaf ve güven odaklı çalışma prensibi izlemek

• Yetenek odaklı kariyer planlaması yaparak maksimum verimlilik sağlamak

Değerlerimiz

• Açık iletişim sağlarız

• Şeffaflık ve güvenirlilik için çabalarız

• Ekip çalışmasını önemseriz

• Ahlaki ve çevresel değerlere karşı sorumluluk sahibiyiz

• Kültürel çeşitliliğe duyarlıyız

• Proaktif yönetimi benimseriz

Bizimle iletişime geçin

+